Wat is een medium?

Ten onrechte wordt in de volksmond over een medium gesproken als men een helderziende of een paragnost bedoeld. Een combinatie van verschillende paranormale disciplines in één persoon komen voor maar is zeker niet altijd het geval. En dan bestaan er ook nog verschillende soorten mediums en paragnosten. Ik kom daar later op terug.

Kort samengevat is een medium iemand die contact maakt met de geest van een overledene.  Mediumschap is spectaculair omdat elke bewering van het medium te controleren is. Maar hoe zuiver zijn hun waarnemingen?  Het medium stelt zich open voor invloeden van buiten. Als jij tegenover het medium zit en een vraag stelt over je overleden oom, heb je in je bewustzijn een groot deel van de antwoorden op de vraag met daarbij nog je verlangens over hoe het antwoord moet worden. Het medium pikt dit op en vormt daaruit het antwoord. Dat een antwoord erg bevredigend is hoeft dus zeker niet te betekenen dat het je oom is die door het medium spreekt.

Mijn eerste kennismaking met het mediumschap dateerde uit mijn omroepverleden. In een villa naast de oude VARA studio werden de bijeenkomsten van de “Orde der verdraagzaamheid” gehouden. Er was een vaag plan om een serie Tv-uitzendingen over het onderwerp mediumschap te maken en men had mij uitgekozen dit te presenteren. Ik was nog een jong ventje en had helemaal niets op met de esoterie maar ik was wél nieuwsgierig. Bovendien had ik oren naar het project. Het zou mijn televisiedebuut betekenen.

De grote huiskamer, waar de bijeenkomst gehouden werd, was spaarzaam verlicht. Een aantal omroeptechneuten was in de weer met bandrecorders en microfoons. Medium Karel Nagel betrad de zaal. Hij nam plaats en ging zich concentreren. Doodse stilte. Er voltrok zich een merkwaardig schouwspel. Karel zakte langzaam ineen, begon rare bekken te trekken, rochelde wat en richtte zich toen weer op. Met een totaal andere stem verwelkomde hij de aanwezigen. Er werd hem vanuit de zaal een filosofisch onderwerp aangedragen en Karel stak van wal. De zinsopbouw, uitspraak en grammatica waren duidelijk niet van deze tijd. Het kostte me dan ook moeite om hem te volgen. Met verbazing zag ik het theater aan. Welk een groot acteur was hier ingehuurd om zijn versie van William Shakespeare op te voeren? Ik schrok toen Karel zich tot mij richtte en inderdaad met een glimlach over Shakespeare begon. Kon deze man mijn gedachten lezen? Hij vertelde me een lakenkoopman uit de tijd na Shakespeare te zijn. Daarna vervolgde hij zijn betoog. Na een uurtje nam de lakenkoopman van ons afscheid. Karel zakte weer in elkaar; begon opnieuw een gek gezicht te trekken en kwam toen weer bij uit zijn trance.

Karel vroeg aan de bezoekers wie er was doorgekomen. Hij kreeg uit de zaal een nauwkeurig verslag van de man die Karel zo voortreffelijk had geacteerd. Er werd druk gediscussieerd. Het merendeel van de aanwezigen was op leeftijd en van goede komaf. Ik kon me nauwelijks voorstellen bij een club van dementerende bejaarden terecht te zijn gekomen maar gezien hun opmerkingen ging ik dat wel geloven. Wat een lariekoek! Mijn gastheer was benieuwd naar mijn mening. Die deelde ik hem ongezouten mee. Ko laat zich niet belazeren! Hij werd niet kwaad maar knikte begrijpend. Ik moest nog maar een keertje terugkomen en dan mijn definitieve oordeel geven. Onderhand zou hij mij wat lectuur laten bezorgen om te bestuderen. Het is bij die ene bijeenkomst voor mij gebleven. Mijn gastheer en tevens regisseur van het programma, dat we samen eventueel zouden maken, werd ziek en overleed. Het heeft lang geduurd voordat ik tot het besef kwam een unieke avond te hebben bijgewoond. Dit was dus typisch een uittreding. Het medium Karel Nagel, een autoriteit.

Uittredingen zijn één aspect van het mediumschap. Maar je zult dat slechts zelden meemaken. Bovendien kun je een uittreding heel goed acteren. Het valt daarom moeilijk te controleren of je te maken hebt met een toneelspeler of met een ingetreden entiteit. Volgens kenners zitten er aan uittredingen ook gevaren verbonden.

Mediums krijgen regelmatig moordzaken voorgeschoteld. Aan hen de taak om duidelijkheid te verschaffen over de ware toedracht en of het daderprofiel. Persoonlijk ben ik van mening dat hier de meest dankbare taak van een medium ligt. Er zijn echter maar weinig moordzaken met behulp van mediums bevredigend opgelost. En dat komt omdat geesten zich niet op commando openbaren. Wie een medium inschakelt om met zijn hulp de dader van een misdrijf te vinden zal moeten beseffen dat dit medium afhankelijk van de geestelijke wereld is. Hij of zij heeft niet meer dan een lijntje naar boven. En stel dat de geest van het slachtoffer zich meldt dan is het maar de vraag of hij op alle vragen een antwoord kan geven.

Een medium dat zich specialiseert in misdrijven zal tevens goed moeten zijn in psychometrie. Hij of zij moet dus ook nog helderziend, heldervoelend of helderhorend zijn. Een coldcase oplossen is niet simpel en vereist een combinatie van specialiteiten. Ook al bezit het medium niet alle kwaliteiten om een moordzaak te kunnen oplossen dan kan zijn inzet toch nuttig zijn.

Laten we eens aannemen dat ieder mens onsterfelijk is. Dat wil zeggen, het stoffelijk omhulsel overlijd maar de geest gaat nooit verloren. Dat zou betekenen dat we omgeven zijn met miljarden zielen. Stel dat al die geesten ook nog kunnen praten en we zouden daar getuige van zijn dan worden we gek van het gekakel om ons heen. We doen geen oog meer dicht. Vergelijk het met de oude radio’s uit het verleden. Of met de zelfgebouwde kristalontvanger waarbij door slechte afscherming en matige afstemming je van alles door elkaar kon horen. Gelukkig is de mens voorzien van een prachtig stukje filtertechniek. We nemen alleen waar dat voor ons van belang is. We zijn dus uiterst selectief in onze waarnemingen. Bij een enkeling is dat niet het geval. Hij of zij hoort “stemmen” en dus sluiten we die op in een kliniek en dienen hem of haar drogerende middelen toe. De vraag of we deze personen voor gek moeten verklaren valt nog te bezien. Mogelijk zijn deze mensen zelfs hoog paranormaal begaafd maar moeten nog leren daar mee om te gaan.

Een van de dingen die ik in ieder geval van mediums heb geleerd is dat je een geest niet kan dwingen op commando te verschijnen. Maar ook dat we allemaal omgeven zijn door geesten of zoals Petra het noemde: “Engelen.” Dat kunnen je ouders, een overleden partner maar ook iemand uit een vorig leven zijn. Het is niet altijd gezegd dat zij een boodschap voor je hebben of op je vragen een bevredigend antwoord zullen geven. Dat wat mij is overkomen wordt door de mediums die ik nu ken als uniek omschreven. Zo’n duidelijke reading komt niet dagelijks voor.

Je kunt je afvragen wat het nut van een bezoek aan een medium is. Dat hangt sterk af van je verwachtingen. Wil jij je toekomst weten dan kun je beter naar een paragnost gaan. Heb jij een vraag aan een overleden familielid of dierbare dan bestaat er een kans dat een medium jou behulpzaam kan zijn. Je moet echter ook beseffen dat de waarheid soms erg confronterend is en je misschien beter niet kunt weten. Wat te denken van de vrouw die dacht dat haar man een natuurlijke dood gestorven was. Via een medium komt zij er achter dat het zelfmoord is geweest. De reden: een homofiele verhouding met een AIDS-patiënt. Een moeder die met behulp van een medium het criminele verleden van haar zoon ontdekt. Iets dat ze nooit had verwacht. Men zegt wel eens: “Als de doden konden spreken…..” Ja, dat kunnen ze! Maar of we daar altijd blij mee moeten zijn is nog de vraag.

Bij de foto: Derek Acorah was in Engeland een beroemd televisiemedium. Hij overleed helaas in 2020. Derren Brown is één van de beste illusionisten ter wereld. Op televisie probeerde hij de bekende Engelse mediums te ontmaskeren. Dat lukte hem vrij vaak maar niet altijd.