Volle Maan

Gisteren was het volle maan. De meeste mensen zullen daar weinig van merken tenzij ze ’s avonds de hond moeten uitlaten want dan valt de heldere bol aan de hemel op. Maar die mooie, ronde maan kan je leven ook danig op z’n kop zetten.

Zo tegen sinterklaastijd staat de (volle)maan laag en schijnt hij letterlijk door de bomen. Met een beetje sneeuw op de takken en sneeuw op de grond geeft dat een prachtig, romantisch beeld. Ik heb dat in de vorige eeuw eenmaal meegemaakt uitgerekend op sinterklaasavond. Het was in de Lage Vuursche vlakbij het stulpje van Beatrix. Ik was te gast op een bruiloft. Natuurlijk kwamen Sint en Piet het bruidspaar feliciteren. De Sint had zowaar een schimmel bij zich. Kinderen vonden dat vanzelfsprekend geweldig. Ik ook en zal die avond nooit vergeten.

Maanziekte
Helaas heeft de volle maan ook een minder mooie eigenschap. Wie er gevoelig voor is krijgt last van opvliegers, slapeloosheid, hoofdpijn en onrustgevoelens. Er kunnen zelfs heftige ruzies ontstaan. Ook dat heb ik meegemaakt. Het boterde al lange tijd niet tussen mij en mijn toenmalige vriendin. Ik noteerde in mijn agenda wanneer we weer hevige bonje hadden. Toen iemand iets vertelde over ruzie en volle maan, pakte ik mijn agenda. Tot mijn stomme verbazing klopte zijn bewering. Altijd zo omstreeks volle maan brak de hel uit bij ons thuis. Eerst dacht ik nog dat het misschien iets te maken had met haar maandelijkse periode maar dat was het dus niet. Het was de maan!

Astrologen en alternatieve zielzorgers zullen nu glimlachen. Zij wisten allang dat de maan ons leven tijdelijk op z’n kop kan zetten. Twee dagen voor en twee dagen na volle maan kan de invloed op ons nog merkbaar zijn. Het is dus verstandig om de stand van de maan in de gaten te houden. Dat vonden onze voorvaderen ook getuige de antieke klokken die niet enkel de tijd maar ook de stand van de maan aangeven.

Waarom de maan zoveel invloed op ons heeft is natuurlijk te verklaren denk je. Maar dat blijkt moeilijk te zijn. Wetenschappers hebben er talloze onderzoeken aan besteed maar komen er niet uit. Nuchter bekeken doet de maan niets uit zichzelf behalve in een elliptische baan rond de aarde draaien. Wat we zien is de weerspiegeling van de zon. Een zogenaamd schijnbeeld. Maar zou het dan zo zijn dat hoe dichter de maan bij de aarde staat, hoe meer invloed hij op ons uitoefent? Indien de maan ons werkelijk kan beïnvloeden is dat logisch.

Zodra de zon en de maan ten opzichte van de aarde in elkaars verlengde staan, worden hun krachten gebundeld en trekken zij meer water aan. Dit gebeurt tijdens volle maan en nieuwe maan. Dit noemen wij springtij. Wij mensen bestaan voor een groot deel uit water. Denkbaar is dat ook wij een soort springtij meemaken en dus ineens huppelend over straat gaan. Maar nee, wetenschappers hebben geen merkbare veranderingen bij proefpersonen waargenomen. Wat is het dan wel?

De helaas in 1999 overleden hoogleraar Piet Vroon (Theoretische Psychologie en Functieleer) deed uitvoerig onderzoek naar volkswijsheden. Tot op het bot werden die wijsheden uitgekleed en door Piet Vroon tot fabels verklaard.  Er was echter één uitzondering: volle maan. Hoewel hij niet enthousiast het fenomeen als vaststaand feit in de wetenschappelijk annalen wilde verankeren, moest hij toegeven dat opvallend veel mensen bij volle maan zich onprettig voelen.

Hoe moeten wij nu tegen die volle maan verhalen aankijken? Om te beginnen valt op dat natuurkundig de situatie bij volle maan gelijk is aan nieuwe maan. Je hoort echter niemand over nieuwe maan klagen. Er moet dus nog iets anders zijn dat samenhangt met volle maan en ons in beroering brengt. Ach ja, natuurlijk er is een astrologische verklaring! Hoe kan ik dat nu vergeten? Maar als we de astrologen aan het woord laten dan wordt er zoveel sterrenkennis over ons heen gestort dat we het spoor snel bijster raken.

Terug naar de basis. Zou het misschien kunnen zijn dat we ons zorgen maken over volle maan en daarom gezondheidsklachten krijgen zodra het zover is? Klinkt zeer aannemelijk ware het niet dat de ruzies met mijn inmiddels ex-vriendin parallel liepen met volle maan en wij dat pas naderhand hebben geweten.