Astrologie

Bestaat het wonder van de Astrologie?

Dat is een lastige vraag omdat rondom het begrip Astrologie veel ruis aanwezig is. Neem de bekende rubrieken in kranten en damesbladen, dat is allemaal onzin. Want wie gelooft er werkelijk dat er maar 12 typen mensen bestaan? En toch worden die rubrieken goed gelezen. Serieuze astrologiebeoefenaars bestaan ook. Zoals op de foto’s hierboven astroloog Jan Gieles (1918-2007) Zij houden vol dat de astrologie een wetenschap is. Weliswaar niet als zodanig erkend maar dat wordt Lees meer