Onbevlekt ontvangen

Stel je eens voor: op een ochtend wordt je wakker en blijk je zwanger te zijn. Naast je ligt je vriend. Die is hooglijk verbaasd want jullie hebben nooit seks gehad. Wie is dan de verwekker? Er ontstaat ruzie en onbegrip. Maar jij zegt tegen je vriend: “Weest gerust mijn liefde, ik ben onbevlekt ontvangen!” De rust in de sponde keert weer en 9 maanden later wordt ergens in een stal je kind geboren.

Het sprookje van de maagd Maria die een kind baart vieren we met kerst, van oorsprong een heidens offerfeest. Wat is er waar van die onbevlekte ontvangenis? En heeft Jozef voetstoots aangenomen dat Maria via Goddelijke wegen bevrucht zou zijn?

Natuurlijk was Maria  geen maagd meer nadat ze zwanger raakte.  Haar onbevlekte ontvangenis heeft een totaal andere betekenis dan de meeste mensen denken. Het heeft met erfzonden te maken. Volgens de kerkelijke leer draagt ieder mens de zonden mee vanuit het Paradijs, je weet wel dat van die appel en de slang. Welnu, de maagdelijkheid van Maria duidt op het vrijgesteld zijn van de erfzonden bij haar verwekking op 8 december. Zodoende kon ze later Christus baren.

Het klinkt simpel maar zodra we ons gaan verdiepen in deze materie dan heb je een lange weg te gaan. Het is aan Paus Pius IX te danken dat er middels een dogmatekst in 1854 duidelijkheid is ontstaan. Nu we de misvatting dat Maria zonder gemeenschap zwanger van Jezus is geraakt wegnemen, wordt het kerstverhaal al een stuk aannemelijker.

Toch komt het in de huidige tijd een enkele keer voor dat een vrouw bevalt die niet wist zwanger te zijn. Het klinkt als een wonder en is ook vrij zeldzaam. Maar het overkwam vorig jaar een Britse toerist in Amsterdam. Haar bijzonder verhaal lees je hier.  Uiteraard kwam het kind niet zo maar uit de lucht vallen want er was geen ooievaar gesignaleerd. Hoewel je dat bijna zou denken. Nee, de vrouw had een relatie en haar vriend hielp bij de onverwachte bevalling.

De kerst is meer dan alleen de geboorte van Jezus. Ook als je niet gelooft is de kerst een moment van bezinning en samen zijn met je vrienden, familie en je relatie. Juist nu er van een viering buiten de deur in een restaurant helaas geen sprake kan zijn. Maak er samen iets wonderlijks moois van is mijn advies.