Lourdes aan de Amstel

Vorige week kreeg ik de vraag hoe ik denk over de Mariaverschijningen bij de Amsterdamse helderziende Ida Peerdeman (1905 – 1996)

Tot 31 mei 1959 zou Ida 56 boodschappen van Maria ontvangen. Eerst hielden die vooral waarschuwingen in voor de geestelijke gevaren die de wereld en de Kerk bedreigden. Ida zag daarbij meermaals donkere wolken zich samenpakken boven de Sint Pieter. De boodschappen bevatten ook vaak voorspellingen, zoals de Koude Oorlog, de eerste maanlanding en de ondergang van het communisme. Maria wilde dat zij vereerd zou worden onder de nieuwe titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’. En Maria drong aan op een nieuwe dogma: “Medeverlosser”.  Het verspreiden van haar boodschap zou de wereldvrede brengen.

Ida Peerdeman krijgt via pater Frehe (overleden in 1967) contact met de zeer godsdienstige en gefortuneerde mevrouw Gertrud Brenninkmeijer van de C&A-familie en via haar met de Duitse schilder van Mariavoorstellingen Heinrich Repke. Die schilderde in 1951 de beeltenis van Maria naar aanwijzingen van Ida Peerdeman. Nadat het schilderij eind 1954 geplaatst was in een kapel van de Thomas van Aquinokerk (afgebroken in 2004) begon de openbare verering van de Vrouwe van alle Volkeren.

De Katholieke kerk is terecht terughoudend in het erkennen van Mariaverschijningen.  De bisschop van Haarlem Kardinaal Johannes Willebrands schreef 1955 een vernietigend rapport. Ook het Vaticaan erkende de Mariaverschijningen niet. Toen desondanks bedevaarten naar de Thomas van Aquinokerk op gang kwamen, werd de openbare verering na een half jaar door bisschop Huibers verboden. Het schilderij verdween voor lange tijd in een kelder van de kerk.

De voorstanders van de Vrouwe (ook wel: Moeder) lieten zich niet tegenhouden en gingen door met hun propaganda. Vele wonderbaarlijke genezingen leken de bovennatuurlijkheid van de boodschappen te bewijzen. Mevrouw Brenninkmeijer schonk haar woonhuis aan de Diepenbrockstraat, waar in 1970 een klein klooster werd gevestigd met vier paters. Daar had de bisschop geen zeggenschap over en in een aangebouwde vierkante kapel aan de zijde van het Beatrixpark kon nu het schilderij worden geplaatst en de verering plaatsvinden. Na het vertrek van de paters mocht Ida Peerdeman er tot haar dood in 1996 blijven wonen.

Valk voor haar dood besloot Jos Punt, de bisschop van Haarlem, de Mariaverschijningen te erkennen. De missie van Ida Peerdeman was daarmee volbracht. Nu kon serieus begonnen worden aan de opdracht van Maria een kerk te bouwen voor de ontvangst van de pelgrims in Amsterdam. Want Amsterdam zou als bedevaartsoord nog groter worden dan Lourdes. De kerk zou komen naast de Rai en vlakbij het station. Maria had ook een beeld van de kerk geschetst dat leek op een moskee. Bouwkosten ongeveer 100 miljoen euro.

Ook na de erkenning van het bisdom schoot het niet op met bouw van het bedevaartsoord Lourdes aan de Amstel dat miljoenen gelovigen vanuit de hele wereld naar Amsterdam zou lokken. December 2020 kwam de genadeklap toen de huidige bisschop van Haarlem, bisschop Hendriks de erkenning naar de prullenbak verwees. Hij had de verklaringen van Ida aandachtig bestudeerd en kwam tot de slotsom onsamenhangend gebrabbel. Bovendien was Maria op deze manier nooit eerder verschenen.

Na de dood van Ida Peerdeman hebben zich geen wonderen meer voorgedaan. Helaas, ondanks het verspreiden van de boodschappen van Maria is de wereldvrede verder van ons af dan ooit.

Bronnen:

https://onh.nl/verhaal/de-zieneres-van-amsterdam