Lieneke en de Bijlmerramp

4  oktober 2022 is het 30 jaar geleden dat we werden opgeschrikt door een vliegtuigramp in de Bijlmer. Vanaf 29 september 2022 start de tv-serie rampvlucht. Een aantal nog openstaande vragen komen opnieuw aan bod. Wie heeft of had de antwoorden?

De sceptici die beweren dat paragnosten niet bestaan kunnen we onmiddellijk met Lieneke van den Hoek uit Hilversum van repliek dienen. Zij waarschuwde de verkeersleiding op Schiphol. Bijna gelijktijdig waarschuwde Lieneke voor de volgende vliegramp op het vliegveld van Faro, 21 december 1992. Naderhand  kon Lieneke in een Flight Simulator exact aangeven hoe de Bijlmerramp zich heeft voltrokken. Netwerk (nu EenVandaag) maakte er in 2002 een uitzending over.

Tot op de dag van vandaag is de Bijlmerramp omgeven door mysteries. Opvallend is dat Ed van Thijn, de toenmalige burgemeester van Amsterdam en van Joodse afkomst, grote spoed zette achter de opruiming. Zodoende kwamen er brokstukken van het vliegtuig terecht op de stortplaats voor het puin en omgekeerd puin op de verzamelplaats van de restanten van het vliegtuig. De oorzaak van de ramp is volkomen te wijten aan slecht onderhoud van het toestel dat al te laat van Schiphol vertrok wegens technische problemen. Mankementen hadden zich ook al eerder voorgedaan op de vlucht van New York naar Amsterdam. De verkeersleiding in New York had het toestel aan de grond willen houden. Dat mocht niet want de Boeing had nog een belangrijke militaire missie in Amsterdam. Welke dat was hebben we nooit te horen gekregen.

De Bijlmerramp is in vele opzichten een buitengewoon vliegtuigongeval geweest. Als we de enorme ravage bekijken is het ongelooflijk dat er maar 43 mensen bij zijn omgekomen. Ook bijzonder is dat alle vermisten zijn geborgen en dat alle lijken geïdentificeerd konden worden. Het komt ook maar weinig voor dat de oorzaak van een ramp duidelijk vaststaat. Maar de Bijlmerramp had ons land ook in grote politieke moeilijkheden kunnen brengen. Al snel lekte uit dat El Al een speciale behandeling op de luchthaven Schiphol genoot. Dat er rondom de vliegtuigen van een Israëlische luchtvaartmaatschappij extra veiligheidsvoorzieningen worden getroffen is begrijpelijk. Maar dan denk je in de eerste plaats aan passagierstoestellen, niet onmiddellijk aan een vrachtvliegtuig.

De lading van het vliegtuig is nooit opgehelderd maar naar alle waarschijnlijk zijn dat geheime militaire wapens geweest waaronder chemicaliën om gifgassen te produceren van Nederlands fabricaat. Wanneer dat was uitgekomen had dit de veiligheid van ons land in gevaar gebracht. Dat die lading zeer belangrijk was blijkt uit het feit dat vrijwel onmiddellijk na het neerstorten van het vliegtuig medewerkers van de Israëlische geheimedienst ter plaatse waren. Op 5 oktober was er een extra vlucht van een El Al vrachttoestel van Amsterdam naar Tel Aviv. De lading van dat toestel is eveneens onbekend gebleven.

Opmerkelijk is ook het ontbreken van de voicerecorder terwijl de blackbox wel gevonden is. Beiden zitten in het startstuk aan elkaar vast en kunnen tegen extreme hitte en grote mechanische krachten. Het staartstuk had de crash nog redelijk overleefd en werd ook het eerst geborgen. Hebben de mannen in witte pakken die voicerecorder direct uit het staartstuk verwijderd en onmiddellijk naar Israël gestuurd? Wat mochten we niet weten?

Over de ramp en haar mysteries is heel veel geschreven en gespeculeerd. Gezondheidsklachten van de bergers zijn lang gebagatelliseerd maar uiteindelijk toch van 18 mensen erkend. De speciale behandeling van El Al heeft ook tot de nodige kritiek geleid. Immers, men wist op Schiphol dat het El Al toestel gebreken vertoonde en liet het toch opstijgen. Vanuit de verkeerstoren zag de vluchtleiding dat de Boeing moeite had met hoogte te maken. De grote vraag die dit oproept is of de crash te voorkomen is geweest.

Ja, indien de verkeersleiding naar Lieneke van den Hoek zou hebben geluisterd en haar waarschuwing had meegewogen in hun bevindingen. Zoals gezegd had het toestel vertraging wegens een mankement en toen het opsteeg was te zien dat er iets niet goed ging. Maar niemand had ooit eerder van Lieneke van de Hoek gehoord en El Al genoot een speciale behandeling. Bovendien, waarom zou men naar een paragnost luisteren? Er bellen wel meer “gekken” naar de luchthaven op. En dan gebeurt er verder niets.

Omdat Lieneke de Bijlmerramp exact wist te voorspellen en later nog vele details kon geven, werd ze angstvallig in de gaten gehouden. Zou ze ook de lading van het toestel weten? Lieneke werd door de autoriteiten onder druk gezet. Toen ik haar een jaar of tien geleden opzocht liet ze me stapels documenten zien waaronder brieven van de ministeries. Van de toon werd je niet vrolijk. Maar daaruit bleek wel dat de gaven van Lieneke uiterst serieus werden genomen.

Inmiddels geniet Lieneke van haar pensioen en heeft de paranormale wereld reeds lang vaarwel gezegd.

NB, dit artikel is eerder gepubliceerd op 4 oktober 2021.