Het Solsche Gat deel 1

Dit mooie stukje natuur is een leemkuil op de Veluwe tussen de plaatsen Putten, Garderen en Drie. Het is een moerassig terrein met een poel waarschijnlijk ontstaan in de voorlaatste ijstijd door het smelten van een grote klomp ijs. Voor het wild in dit deel van de Veluwe vormt de poel een drinkplek. Er groeien bijzondere plantensoorten zoals waterdrieblad, de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. Watersalamanders en padden planten zich in het moerassig gebied voort.

De legende van het Solsche gat verhaalt over een klooster dat op die plek heeft gestaan. Vanwege het liederlijke gedrag van de monniken verzwolg de aarde het klooster. Op gezette tijden zouden de klokken van het klooster nog te horen zijn en zouden de geesten van de monniken verschijnen.

De paragnost en natuurgenezer Jelle Veeman heeft in zijn boek “12 magische plaatsen in Nederland” uitvoerig over het Solsche Gat geschreven. Ik kom daar in een vervolg op terug.

Het Solsche gat staat ook beschreven als de plek waar in de oudheid zonnevereringen hebben plaatsgevonden. Hierbij werd fruit geofferd aan de Germaanse godin Sól. Het Solse Gat is daarom een populaire bestemming voor wichelroedelopers omdat zij hier leylijnen menen te vinden.

Ik heb onlangs het Solsche gat bezocht. In eerste instantie kon ik er niets magisch aan ontdekken tot de schemer ingevallen was. Toen hoorde ik klokken en zag ik schimmen van monniken….

Bron: Wikipedia

Zie ook deel 2 met Jelle Veeman