Helderzien bij dementie?

Er bereikte mij een interessante vraag: “moeten we waarde hechten aan voorspellingen van iemand met dementie?” Het antwoord: “De tijd zal het leren”, ligt voor de hand. Maar er is iets bijzonders aan de hand.

Een vrouw doet in het diepste geheim moeite om zwanger te raken. Ze ligt enkele dagen in het ziekenhuis voor een IVF behandeling. Als ze net thuis is belt haar dementerende moeder. “Kind, ik “zie” dat je in het ziekenhuis hebt gelegen. Ik kan je feliciteren want je bent zwanger!” Haar moeder wist niets van de behandeling en de ziekenhuisopname. Ook kan moeder niet door familie van de vrouw zijn ingelicht. De vrouw zelf moet, als ze haar moeder spreekt, nog de uitslag van een test krijgen.

Moeder blijkt gelijk te hebben. Haar dochter is inderdaad zwanger geraakt. Opmerkelijk maar we kunnen nog van een uitzonderlijk toeval spreken. Het blijft echter niet bij dit ene feit. In rap tempo volgen er meer. Ongevraagd belt moeder haar kennissen en familie op en doet verrassende uitspraken over de hun toekomst. Een deel van die voorspellingen is reeds uitgekomen. Dat schept verwachtingen voor haar andere voorspellingen in de toekomst. En dus de vraag zoals hierboven beschreven: moeten we moeder serieus nemen ondanks dat ze dementerende is?

Ja, houd er maar rekening mee dat moeder inderdaad de toekomst kan zien maar wegens haar geestelijke gezondheid is dat maar tijdelijk. Er komt een moment dat we moeder als paragnost niet meer kunnen vertrouwen. Wanneer dat moment komt is ongewis.

Paragnost Piet Vuijst verklaart het gedrag van moeder als volgt: “Bij dementie vallen remmingen weg. Een van die remmingen is een filter die we als kinderen hebben opgebouwd tegen paranormale waarnemingen. Ieder mens heeft paranormale kwaliteiten ook wel ons zesde zintuig genoemd. Maar we gebruiken dat zintuig niet of alleen in noodgevallen. Bij dementie zien we een proces van langzame aftakeling tot aan de kindertijd. Kinderen ontdekken spelenderwijs hun paranormale waarnemingen maar sluiting zich daar door hulp van hun ouders/opvoeders ook weer voor af. Dat is dus dat filter. Die valt weg bij dementie.”

Ook Piet is van mening dat we deze moeder vooralsnog serieus moeten nemen maar tekent er wel bij aan dat de vrouw, toen ze nog jong en gezond was, helderziende kwaliteiten moet hebben gehad. Bij navraag bleek dat inderdaad te kloppen. Een praktijk had ze niet maar ze was zich wel bewust van haar “lijntje” met de Kosmos.

Dat brengt ons bij de conclusie dat waarde hechten aan voorspellingen van dementerenden met de nodige voorzichtigheid moet worden betracht maar het niet onmogelijk is dat ze (tijdelijk) kloppende uitspraken kunnen doen.