Foute keuzes?

Volgens sommige wetenschappers bestaat er geen vrije wil. Indien ze gelijk hebben bestaan er ook geen foute keuzes. Elke stap die we nemen, goed of slecht, is noodzakelijk voor ons leerproces. Het wonder is dat ieder mens een kans krijgt op succes maar je moet die kans wel zien. Dus toch een keuze?

Ik geloof heilig in de voorzienigheid. Het succes en het geluk ligt op ieders pad maar we moeten het wel zien en durven te grijpen. Vaak zijn we bang om te verliezen en gaan we de uitdaging niet aan. Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt zegt men dan als excuus om alles bij het oude te laten.

Je kans komt dikwijls uit onverwachte hoek. Dat is mij althans een aantal malen overkomen. Ik heb niet altijd adequaat gereageerd. Ongeloof speelde daarbij een rol van betekenis. “Nee, dat kan ik niet… Of, kan me niet indenken dat dit of dat op mijn lijf is geschreven.” Achteraf heb ik de verkeerde keuzes gemaakt. Dat is een harde leerschool geweest.

Een ogenschijnlijk verkeerde beslissing heeft misschien zo moeten zijn. Door te vallen en weer op te staan worden we gedwongen van onze fouten te leren. Mislukte relaties zijn een voorbeeld. Door de breuk zijn we vrij en komen we een ander tegen die, zo blijkt dikwijls, veel beter bij ons past.

In een ver verleden heb ik eens een serie artikelen geschreven die ik altijd afsloot met: “Go with the flow.” Wij zijn erg geneigd om vooruit te denken en te plannen. Daarmee laten we geen ruimte over voor het experiment, het onbekende. We zijn zo gefocust op de schijnbaar maakbare toekomst dat we ons geluk niet zien staan. Stel dat we meer ruimte openlaten in onze agenda’s voor de spontane gebeurtenissen, dan kan het leven weleens een compleet andere (positievere) wending nemen.

Zo leerde ik een advocaat kennen die zijn toga aan de wilgen hing en poffertjeskramen ging verhuren. Ik bouwde een website voor een chemicus die als goochelaar en poppenspeler zeer succesvol schoolvoorstellingen gaf. Bijzonder was mijn kennismaking met een voormalige vrouwenarts die samen met zijn vriendin de scepter zwaaide over een keten van gokpaleizen. Hans Dulfer, de vader van Candy. We kent hem niet? Dulfer was een succesvolle autoverkoper maar zijn passie was en is muziek. Hij besloot ervoor te gaan. Inmiddels bijna 82 jaar oud staat hij nog regelmatig op het toneel te spelen.

Ongeacht de leeftijd is het nooit te laat om een nieuwe start te maken en daarmee succesvol te zijn. Op het fotofestival te Naarden zag ik enkele jaren geleden fantastisch werk van een Amerikaanse fotograaf die pas met fotograferen begon toen hij 72 jaar werd. Zijn foto’s hangen sindsdien is musea over de hele wereld.

Zie ook mijn artikel over succes.. En de vrije wil bestaat niet.