De definitie van een goede paragnost?

Toen ik een vinoloog, van naam en faam, vroeg aan welke kenmerken een goede wijn moet voldoen keek hij mijn onderzoekend aan. Hij kuchte, schraapte zijn stembanden, laste – om de spanning te verhogen – een korte pauze in en sprak toen de gedenkwaardige woorden: “Een goede wijn is een wijn die lekker smaakt!”  De kern van deze simpele boodschap is alles omvattend. Ik was met stomheid geslagen. Natuurlijk had ik een langdurige uiteenzetting verwacht over etiketten, jaartallen, het boeket, de afdronk, vinificatie, beroemde wijnstreken enz. Slechts in een paar woorden werd mijn vraag overtuigend beantwoord. Wie mij nu verzoekt de karakteristiek van een goede paragnost of medium te schetsen antwoord ik: “Een goede paragnost herken je aan zijn eenvoud en aan heldere duidingen die niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn.”

In mijn beleving is de geestelijke wereld niets meer dan een afspiegeling van het aardse leven en daarvan de overtreffende trap. Geesten laten zich niet dwingen hun geheimen prijs te geven. Een paragnost weet dit en hoort dat mee te delen aan zijn cliënten. Hij voorkomt daarmee teleurstellingen. We moeten ook onderscheid maken tussen paragnosten en mediums. Mediumschap valt te leren. Paragnost ben je of ben je niet. Een medium maakt contact met het verleden, een paragnost “mag” in de toekomst kijken. Hij is min of meer uitverkoren dit te doen. Een medium is spectaculair omdat alles wat hij zegt vrijwel onmiddellijk te controleren valt. Hij praat immers over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en onomkeerbaar zijn. De paragnost “kijkt” in de toekomst. Wat hij voorspelt is pas op lange termijn te verifiëren. Paragnosten kunnen je van alles wijsmaken. Later kom je er dan achter dat je bent opgelicht. Kun je dat voorkomen? Nee, nooit voor de volle 100% want ook een integere paragnost kan fouten maken.

De waarde van een voorspelling hangt af van het belang. Stel dat je op het punt staat om een ingrijpende beslissing te nemen en je hebt diverse mogelijkheden. Je vraagt een paragnost om advies, dan kan dat advies je verdere leven bepalen. Denk hierbij aan trouwen, emigreren, een  medische behandeling en zo meer. Allereerst is het de vraag of bij zulke belangrijke stappen het oordeel van een paragnost de doorslag moet geven. Ik zou dat alleen doen als ik in het verleden goede ervaringen met deze “ziener” heb opgedaan. In ieder geval zou ik altijd voor een second opinion gaan.

Indien je voor de eerste keer bij een paragnost komt zijn er een paar dingen waar je op moet letten. De goede paragnost zal je het advies geven zo min mogelijk te vertellen over het doel van je komst. Doet hij dat niet en begint hij het consult met het stellen van vragen dan ben je bij een beginner of een charlatan beland. We kennen de uitdrukking dat de eerste indruk de beste is. Ik geloof dat absoluut. Mijn ervaring met paragnosten is dat hun duidingen het beste zijn als ze mij nog nooit eerder hebben gezien. Omgekeerd heb ik binnen vijf minuten door of ik met een serieuze “ziener” of met een amateur heb te doen. Er bestaan paragnosten die zich voor je komst hebben ingeleefd in de sessie. Je gaat zitten en hij of zijn steekt gelijk van wal.

De inmiddels overleden paragnost Marion Evers was voor mij het meest spectaculair. Ze kon onmogelijk iets van mijn familie en mijn verleden weten. Bij binnenkomst begon ze haarfijn mijn verleden op te ratelen inclusief familiebanden waar ik nooit over praat. Haar beeld van mijn toekomst was uiterst somber. Ik haalde mijn schouders op en dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Helaas kreeg Evers enige jaren later meer dan gelijk. Ik was dus gewaarschuwd.

Nu wil ik niet beweren dat de kwaliteit van een paragnost is af te meten aan het feit dat hij “altijd” iets bij je moet zien waarvan jij onmiddellijk weet dat dit klopt. Ik heb meegemaakt dat een paragnost mij dingen vertelde uit een heel ver verleden die ik niet kon plaatsen. Pas veel later kwam ik er achter dat hij gelijk had. Dat geldt dus ook voor toekomstvoorspellingen. Frappant voorbeeld uit mijn eigen leven was een voorspelling over een nieuwe relatie waarmee ik spoedig zou samenwonen. Ik achtte die kans uitgesloten. Ik had immers besloten om nooit meer een relatie aan te gaan en al helemaal niet in één en hetzelfde huis. Drie maanden later stond er een dame voor mijn deur. Ze zocht voor een paar dagen onderdak maar vertrok pas na 4 jaar!

Maar waarom zouden we onze toekomst willen weten? Succesvolle en gelukkige mensen hebben die behoefte zelden, tenzij ze bang zijn hun geluk te verliezen. Het zijn in de eerste plaats de loosers, de zieken, de pechvogels en de gelukzoekers die aankloppen bij een paragnost, astroloog of een medium. Doorgaans komen ze voor zichzelf, een enkele keer voor iemand anders die hen dierbaar is. Aangenomen dat een paragnost je levensweg van het prille begin tot het eind kan zien dan moet hij het bewijs kunnen leveren door een aantal feiten uit je verleden te noemen. Veel paragnosten doen dit ook. Met verbazing hoor je het aan. Alles klopt tot in de kleinste details en dat schept onmiddellijk vertrouwen. Maar pas op! Ieder mens heeft telepathische gaven. Met de nodige oefening kun je heel veel van een ander “zien”. We dragen ons verleden immers altijd met ons mee. Het blootleggen van je verleden zegt daarom niet alles over je toekomst en dat was toch het doel van je komst.

Het noemen van historische feiten geeft wel enig inzicht over de bekwaamheid van paragnost. Een paragnost voert dagelijks vele gesprekken met mensen en hoort hun levensgeschiedenis aan. Niet zelden heeft hij zelf de nodige tegenslagen gekend. Hoe meer levens- en praktijkervaring, hoe beter zijn inzichten. Bovendien neemt hij ruimschoots de tijd en dat kan van vele professionele hulpverleners niet gezegd worden. Een goede paragnost kan binnen één enkele sessie doordringen tot de kern van je probleem. Kom daar maar eens om bij de gemiddelde psycholoog!

Het kan dus best nuttig zijn een paragnost te bezoeken ook al weet hij weinig over je toekomst te vertellen. Door met zijn hulp meer inzichten te krijgen over de processen die de oorzaak van je tegenslag zijn kun je werken aan verbetering of acceptatie.

Ook al staat je levensweg vast, we hebben keuzes. Het leven is namelijk een leerproces. We maken dagelijks inschattingsfouten. Van die fouten moeten we leren. Ik zie een levensweg bestaan uit drie rijbanen. Je kunt links, rechts en in het midden rijden. Maar als je voor een dubbeltje bent geboren bereik je in dit leven nooit een kwartje. Je krijgt dus mogelijkheden maar die zijn niet onbeperkt. We komen goede en slechte mensen tegen. We worden aan verleidingen bloot gesteld. Hoe ga je daarmee om? Dat is jouw eigen verantwoording. Het mislukken van relaties of je carrière heb je dus grotendeels aan jezelf te danken. Ik ben namelijk de mening toegedaan dat we allemaal gelijke kansen krijgen om gelukkig en succesvol te worden. Maar je moet die kansen wel leren zien. Een paragnost kan je daarbij behulpzaam zijn. Hij ziet of er nog nieuwe kansen worden geboden of dat jij al je kruid hebt verschoten. In dat geval kun je maar één ding doen en dat is berusten. Verwacht dus niet altijd een vrolijke mededeling of een definitieve oplossing voor je problemen als je Karma je parten speelt.

In het begin van deze column gaf ik een definitie van een goede paragnost: “Eenvoud en heldere duidingen die niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn.” Bij eenvoud bedoel ik geen toeters en bellen zoals de Tarot. De Tarot zie ik als een behendigheid waarmee je iemands karaktereigenschappen binnen een zekere marge kunt blootleggen. Mensenkennis en levenservaring doen de rest. De waarde van de Tarot is daarom zeer beperkt. De paragnost die bij elke stap vraagt of hij het goed heeft gezien gebruikt voor zijn waarnemingen de zogenaamde Cold Reading techniek. Geen aanbeveling dus. Een goede hulpverlener heeft respect voor je keuzes ook al zou hij een andere weg hebben gekozen. Hij is geen eigenheimer die jou wel eens even zal gaan vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Neen, hij bezit inlevingsvermogen en tracht samen met jou te zoeken naar verlichting van je problemen.

Tot slot, bedenk dat een paragnost niet meer dan een doorgeefluik van de geestelijke wereld is. Hij is afhankelijk van wat hij doorkrijgt. Het leven is een leerproces. Het is de bedoeling van de Kosmos dat we een bepaalde weg hebben te gaan om tot inzicht te komen. Daarom kunnen paragnosten die weg niet altijd zien.