Britt Pijnenburg en de waarschuwing van de Kosmos

Het onderwerp was actueel wegens de uitzending van EenVandaag over het drama in Apeldoorn in 2009. Het toen 15-jarige meisje Britt Pijnenburg verloor daarbij haar moeder en raakte zelf zwaargewond. “Ik had gedroomd dat er een auto door het publiek was gereden en dat ik gewond was geraakt en dat mama was overleden daaraan”, aldus de 15-jarige.

De vraag is natuurlijk: had Britt de gevolgen van de aanslag kunnen voorkomen? Ja, indien ze haar droom als een waarschuwing voor het naderende onheil had herkend. Maar die droom was zo absurd dat Britt haar schouders heeft opgehaald. Indien alles van de voren vaststaat, zoals ik betoog, dan is het niet zo gek dat Britt geen acht sloeg op die voorspellende droom of er in ieder geval er niet naar handelde. Nu komen we op een punt terecht waar logica en esoterie de degens kruizen.

Laten we eens aannemen dat de grote gebeurtenissen vaststaan en niet te vermijden zijn maar de gevolgen voor het individu wel. Wat blijft er dan nog over van mijn bewering dat je levensweg niet te beïnvloeden is? De aardse theorie van Karma is dat we in ons leven een leerproces voor toekomstige levens ondergaan. Onderdeel van dat leerproces is de juiste keuzes maken. Britt Pijnenburg kreeg de keuze om niet naar Apeldoorn te gaan en gelijktijdig een waarschuwing waarom ze dat niet moest doen. Ze luisterde niet naar de Kosmos met het gevolg dat haar moeder overleed en zij zelf zwaar gewond werd. Een dubbele klap. Eigen schuld, dikke bult?

Was het de bedoeling van de Kosmos dat Britt zwaar gestraft werd voor het negeren van de onheilsboodschap? Neen, dat was het niet. Britt hoeft zich niet schuldig te voelen. Ze kreeg echter wel het bewijs geleverd dat de Kosmos haar heeft uitverkoren om als boodschapper dienst te doen. In de rest van haar leven kan ze andere mensen wellicht helpen om erger te voorkomen. De wegen van de Kosmos zijn dus niet zo simpel te verklaren als we dat graag zouden willen. Ook de boodschappen vanuit de geestelijke wereld die tot ons komen zijn niet altijd even duidelijk. En soms zelfs zo onlogisch dat we er geen acht op slaan. Bovendien gebruikt de Kosmos verschillende communicatie kanalen. De één krijgt een visioen, de ander een onbestemd gevoel of hoort een stem.

Het is maar zelden dat een gebeurtenis in de toekomst in beelden tot ons komt. Toch zijn er dus enkele voorbeelden zoals bij Britt en Lieneke van de Hoek. In de zaak van de vermoorde Marianne Vaatstra kreeg een meisje in Zeeland dezelfde nacht een visioen. Ze kon vrij nauwkeurig vertellen wat er met Marianne was gebeurd en beschreef de plek waar Marianne werd gevonden. Toch waren die beelden onvoldoende om de dader van deze afschuwelijke misdaad te lokaliseren en te vervolgen. Opvallend dat dit meisje Marianne niet gekend heeft. Evenmin was ze ooit in Friesland geweest. Dit meisje kreeg waarschijnlijk een voorschouw over wat daags na de moord in de pers verscheen. Maar wat was het nut daarvan? Misschien een waarschuwing voor haar eigen leven? Geen idee. Ik heb dat bewuste meisje nooit kunnen opsporen.

De raadsels van de Kosmos lossen we dus niet onmiddellijk op. Een algemene leidraad hoe om te gaan met visioenen en voorgevoelens kan ik niet geven. Er zijn tal van voorbeelden bekend waarbij mensen luisterden naar hun voorgevoel en ontsnapten aan een zekere dood. Vrijwel bij elke ramp krijgen we dit soort verhalen. Maar ook uitzonderlijke omstandigheden waardoor iemand op het nippertje voor de naderende dood werd gespaard zonder dat hij of zij daar invloed op had uitgeoefend. Ik noem mensen die uitgerekend op de 9/11 zich verslapen hadden terwijl hen dat normaal nooit overkwam. Henk Westbroek die op het laatste moment besluit een ander vliegtuig te nemen dan welke hij had geboekt niet wetende dat dit toestel vlakbij Schiphol zou verongelukken. Een goede kennis van me die door een stommiteit haar aansluiting mist voor de vlucht naar Tenerife. Ze ontkomt daardoor aan de grootste ramp uit de luchtvaartgeschiedenis ( 27 maart 1977).

Ik blijf bij mijn mening dat je levenslot binnen grote lijnen vastligt. Wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit het kwartje bereiken. Ook ligt vast of je wel of niet kansen krijgt. Je hebt soms een keuze maar heel vaak heb je die niet. De keuzes maken onderdeel uit van het Kosmisch leerproces. Mijn stelling dat niemand voor zijn of haar tijd gaat wordt bevestigd door die vaak onverwachte gebeurtenissen die mensen overkomen waardoor ze aan een noodlot zijn ontsnapt. Is daarmee dan alles verklaard? Neen, helaas blijven er nog altijd vragen over. Het visioen van Britt is zo’n voorbeeld dat je op verschillende manieren kunt uitleggen.