Bandstemmen.

Bandstemmen is een wonderlijk fenomeen. Onder bandstemmen verstaan we een geluidsopname waarin bovennatuurlijke stemmen zijn te ontdekken die worden toegeschreven aan overledenen en bovennatuurlijke wezens, zoals geesten, engelen of demonen. In sommige kringen worden deze stemmen als een paranormaal verschijnsel beschouwd.

In mijn jeugdjaren waren de Philips bouwdozen populair. Je kon er een eenvoudige radio mee bouwen. Op de foto hierboven zie je de meest simpele uitvoering: een zogenaamde kristalontvanger. Een kristalontvanger is de eenvoudigste uitvoering van een radio-ontvanger, bestaande uit een spoel en afstemcondensator die samen de afstemkring vormen, een kristaldetector met afvlakcondensator als demodulator en een koptelefoon of oortelefoon. Je kunt er uitsluitend signalen van de middengolf mee ontvangen.

De kwaliteit van zo’n ontvanger wordt mede bepaald door de afstemcondensator. Dat is de draaiknop waarmee je zoekt naar zenders. Tussen de zenders hoor je vooral veel ruis maar ook stemmen en muziek waarop je niet kun finetunen omdat het signaal te zwak is. Bandstemmenverzamelaars nemen die zwakke geluiden op om te analyseren. Maar wat ze horen zijn geen stemmen uit een ver verleden of het hiernamaals. Nee, het zijn vooral de zendamateurs omdat de middengolf voor reguliere radio-uitzendingen in onbruik is geraakt.

Het begrip bandstemmen dekt niet geheel meer de lading. Tegenwoordig gebruiken de bandstemmenjagers moderne memorecorders en komt er geen magneetband aan te pas. Ruis is namelijk overal alleen moet je het versterken wil je iets horen dat op een stem lijkt. Maar als je dan iets “bruikbaars” hebt gevonden blijft de vraag staan of we een stem uit het hiernamaals vernemen.

Wie wel eens een medium bezocht heeft weet dat het medium “communiceert” met de doden. Wij horen niets als het medium antwoorden krijgt vanuit de Kosmos. Het medium kan ons dus voor de gek houden en helaas gebeurt dat soms ook.  Gelukkig bestaan er genoeg goede mediums die ons niet belazeren.

Ik ben overtuigd dat het mogelijk is contact te leggen met overleden dierbaren. Omgekeerd eveneens. De geestenwereld heeft daartoe diverse mogelijkheden. Hun boodschappen zijn altijd helder en doorgaans gericht tot één persoon. Maar wij moeten de boodschappen interpreten of begrijpen ze pas na een gebeurtenis. Denk hierbij aan de voorspellende dromen.

Het lijkt me uitgesloten dat wat we als een stemmenbrij menen de horen in de ruimte een paranormaal verschijnsel is.